AMG Cargo Logistics Sp. z o.o.
ul. Sabały 60  ,  02-174 Warszawa
tel. +48 22 2582633 , +48 607932629
email : info@amg-cargo.com
NIP / VAT PL5223043173
REGON 362875198 / KRS 0000655768
Kapitał zakładowy 150 000 PLN
Sąd rejonowy dla M.St. Warszawy