AMG Cargo Logistics Sp. z o.o.
ul. Sabały 60  ,  02-174 Warszawa
tel. +48 22 2582633 , +48 606712927
email : info@amg-cargo.com
NIP / VAT PL5223043173
REGON 362875198 / KRS 0000655768
Kapitał zakładowy 150 000 PLN
Sąd rejonowy dla M.St. Warszawy

AIR IMPORT : import@amg-cargo.com
AIR EXPORT : export@amg-cargo.com
SEA & RAIL FREIGHT : sea@amg-cargo.com
ROAD FREIGHT : road@amg-cargo.com
CUSTOMS : agencja@amg-cargo.com
AIRPORT OPS : air@amg-cargo.com
MANAGEMENT : info@amg-cargo.com