TRANSPORT KOLEJOWY

Spedycja kolejowa
Na transport kolejowy mawia się że jest szybki jak lotniczy a ekonomiczny niczym morski. Jest w tym troszkę prawdy gdyż jest to transport pośredni pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi – tak cenowo jak i czasowo. Jest to też alternatywa  dla transportu drogowego oraz uzupełnienie naszej kompleksowej oferty. Oferujemy usługę transportu kolejowego na terenie kraju jak i w relacji Chiny – Europa z wykorzystaniem kolei transsyberyjskiej.

Krótka specyfika transportu kolejowego.

Wzrost kosztów paliwa oraz proekologicznego nastawienia przedsiębiorstw wymusza rozwój transportu kolejowego w naszym kraju, co z kolei sprzyja wyborowi tej formy przewozu przez liczne firmy. Coraz więcej firm chętnie decyduje się na taką formę przewozu, ponieważ jest w niewielkim stopniu zależna od warunków atmosferycznych czy panujących na drodze. Wybór tego rozwiązania często pozwala też obniżyć koszty transportu, minimalizuje ryzyko wypadku oraz pozwala na precyzyjne planowanie logistyczne przewozu ładunków nawet na bardzo długich trasach jak na przykład z Chin do Europy.

Oferujemy transport FCL oraz LCL podobnie jak w przypadku transportu morskiego.
Spedycja kolejowa - kiedy warto skorzystać?

Z naszego doświadczenia wynika, że spedycja kolejowa sprawdza się m.in. w przypadku konieczności przetransportowania ładunków o dużych gabarytach, jednorazowej dostawy bardzo dużej ilości towarów bądź w sytuacji, gdy wykorzystanie innych metod transportu jest niemożliwe bądź nieekonomiczne. Warto też dodać, że transport szynowy uznawany jest za bezpieczniejszy niż transport drogowy.

W praktyce kolej wykorzystywana jest w projektach intermodalnych, gdzie transport szynowy łączony jest z drogowym lub morskim, a także w dostarczaniu ładunków z lub do krajów zrzeszonych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz krajów Dalekiego Wschodu. Nasi Klienci chętnie korzystają z naszych usług spedycji kolejowej na trasie Polska-Chiny, gdzie zapewniamy przewóz w bardzo konkurencyjnych cenach i rozsądnych terminach. W AMG Cargo Logistics zawsze staramy się doradzić Klientom najkorzystniejszy sposób dostarczenia towarów do miejsca docelowego, biorąc pod uwagę oczekiwany czas dostawy oraz względy finansowe.